Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne HCVF

od 29 grudnia 2020 r. można składać uwagi i propozycje dot. lasów o szczególnej wartości

Zgodnie z zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych na terenie RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwo Nidzica informuje o ponownych konsultacjach społecznych.

Do 29 grudnia 2020 r. można składać uwagi i propozycje do zamieszczonego poniżej wykazu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg. kryteriów HCVF 3.2, HCVF 6 oraz ekosystemów referencyjnych na załączonych formularzach konsultacyjnych.

Szczegółowych informacji udziela

Justyna Rogowska, e-mail:justyna.rogowska@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (89) 625 28 41