Lista aktualności Lista aktualności

Leśny Bieg Literata

1.06.2019 na terenie Nadleśnictwa Nidzica, leśnictwo Łyna - las miejski odbędzie się wydarzenie edukacyjno-sportowe mające  promować  jednocześnie Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (global action plan for people and planet SDGS) oraz wypoczynek na świeżym powietrzu.  Elektroniczne zapisy są możliwe na stronie.

Nadleśnictwo Nidzica udostępnia teren i przygotowuje stoisko wystawiennicze, na którym będzie można otrzymać materiały edukacyjne, ulotki informacyjne o  Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW).

Główne założenia imprezy

  • promocja zdrowego trybu życia,
  • promowanie otwartych, pokojowych społeczeństw,
  • promocja regionu  i Nadleśnictwa Nidzica,
  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej  i zrównoważonej gospodarce leśnej,
  • podnoszenie świadomość społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego    korzystania z wszystkich funkcji lasu,
  • budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników
  • promocja szacunku do przyrody

W imprezie zadeklarowało udział 200 osób z całej Polski.

Serdecznie zapraszamy