Lista aktualności Lista aktualności

NASZE LASY

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Nidzica jest sosna

GŁÓWNE GATUNKI DRZEW WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE NADLEŚNICTWA NIDZICA

 

Gatunkami dominującymi, które współtworzą zespoły leśne są gatunki drzewiaste. Drzewa dzięki swej długowieczności, rozmiarom oraz bardzo zróżnicowanej strukturze kształtują warunki środowiska leśnego i są źródłem jego różnorodności. Wpływają na procesy, które decydują o żyzności siedlisk i zdolności gromadzenia węgla. Oprócz wpływu na układ czynników ekologicznych, drzewostany stanowią również niezwykle ważny element walorów krajobrazowych w poszczególnych regionach.

W Polsce gatunkami lasotwórczymi jest 38 gatunków drzew, w tym 31 to gatunki liściaste i 7 iglaste. Dla porównania na terenie Europy występuje 80 gatunków drzew, natomiast w Ameryce Północnej około 200 

Drzewostany Nadleśnictwa pochodzą głównie z zalesień i odnowień sztucznych oraz naturalnych. Lasy o charakterze zbliżonym do naturalnego składają się z gatunków rodzimego pochodzenia, miejscowych, ze znikomym udziałem neofitów (gatunków obcego pochodzenia). Obecnie lasy o charakterze zbliżonym do naturalnego są rzadko spotykanymi enklawami zasobnymi w różnorodne formy roślinne. Działalność człowieka na przestrzeni wieków spowodowała, że pierwotne zbiorowiska leśne zostały silnie przekształcone i zmienione, dlatego też drzewostanom o charakterze zbliżonym do naturalnego należy poświęcić wiele uwagi i starać się je zachować w niezmienionym stanie. Drzewostany o charakterze zbliżonym do naturalnego zajmują powierzchnię  ok. 371 ha. Lesistość w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nidzica wynosi ok. 32%.

Większe kompleksy leśne na terenie nadleśnictwa to: Puszcza Napiwodzko-Ramucka na północy, na południu pozostałości po dawnej Puszczy Mławskiej

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Nidzica jest sosna, która zajmuje 88 % powierzchni. Następnym gatunkiem pod względem wielkości zajmowanej powierzchni jest brzoza – prawie 5%, świerk ok. 3 %, dąb – 2  %, powierzchni, olsza i  pozostałe gatunki (osika, lipa, grab, modrzew, klon) ok.  2 %.