Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu

Hodowla lasu obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, jak również zalesiania powierzchni nieleśnych, opiera się na szerokich podstawach przyrodniczych, w tym na podstawach ekologicznych.

Do głównych zadań   hodowli lasu w Nadleśnictwie Nidzica zalicza się:

odnowienie lasu,

melioracje leśne,

zalesienia, zadrzewienia,

pielęgnowanie lasu.

Celem hodowli lasu jest uzyskanie trwałych, stabilnych lasów o dużych możliwościach produkcyjnych. Realizujemy go w oparciu o wieloletnie badania naukowe, doświadczenia miejscowych leśników , co jest szczególnie ważne podpatrując przyrodę.