Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. ,,Pomnikami  przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej,  naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie".    

Za Pomniki Przyrody zostały uznane następujące obiekty w zarządzie Nadleśnictwa Nidzica:

 • 7 Dębów – w okolicach rezerwatu Koniuszanka II – Leśnictwo Wykno (obwód 470-660 cm; wysokość 26-30 m)
 • Głaz – granitognejs pomiędzy Módłkami, a Grabowem w leśnictwie Muszaki (obwód 750 cm; wysokość 0,5 m)
 • Głaz – granitognejs różowy pomiędzy Waszulkami, a Bartoszkami w leśnictwie Napiwoda
 • Głaz koło drogi leśnej Napiwoda-Muszaki (tzw. Muszakówka) w leśnictwie Napiwoda (obwód 980 cm; wysokość 1,2 m)
 • Ok. 40 jałowców – koło Koniuszyna w leśnictwie Jeleń; (wys. 1-4 m)
 • 2 Dęby – koło miejscowości Bolejny – w leśnictwie Orłowo (obwód 415, 530 cm, wysokość 27 m)

Poza tym w granicach administracyjnych naszego Nadleśnictwa znajdują się również następujące obiekty uznane za Pomniki Przyrody:

 • „Tatarski kamień" – najbardziej znany granitognejs różowy (wieś Tatary) prywatna posesja
 • Głaz „Kucak" – granit rapakiwi (wieś Janowo- prywatna posesja)
 • Głaz – granitognejs różowy (między Napiwodą, a Bartoszkami)
 • Głaz – granit rapakiwi (na północ od Grabowa)
 • 2 dęby szypułkowe (Nidzica i Wykno – pensjonat Gawra)
 • Dęby szypułkowe – parkowe - obecnie ok. 40 (Zabłocie Kozłowskie park podworski)
 • Jałowiec pospolity (północny brzeg jez. Borówko)
 • Klon zwyczajny (Napiwoda – prywatna posesja)
 • 4 Lipy drobnolistne (Zakrzów-Sarnowo)
 • 3 Dęby szypułkowe (Komorowo-prywatna posesja)
 • 2 Klony zwyczajne (przy drodze Orłowo-Brzeźno Łyńskie)
 • 3 Leje sufozyjne (na południe od Wólki Orłowskiej – prywatna posesja)

Materiały do pobrania