KONTAKT KONTAKT

Siedziba Nadleśnictwo Nidzica
Nadleśnictwo Nidzica
089 6257877; 089 6252841
089 625 28 79

Nadleśnictwo Nidzica

ul. Dębowa 2A

13-100 Nidzica

Elektroniczna skrzynka podawcza: pgl_lp_0716/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Grzegorz Tarkowski
089 6252549
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Suś
089 6257502; 606630155
Główny księgowy
Beata Gutkowska
089 6252841; 606686268
Inżynier Nadzoru
Dominik Gonciarz
089 6257501; 668189304
Inżynier Nadzoru
Zbigniew Szałwiński
089 6257501, 608010331
Sekretarz
Bartosz Hutek
089 6257504

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Maciąg
Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania lasu (hodowla i ochrona lasu, nasiennictwo i selekcja)
Tel.: 089 6257507, 538558212
Jarosław Płuciennik
Starszy specjalista SL ds. marketingu, BHP
Tel.: 089 6257506; 606615232
Justyna Rogowska
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania; ochrona przyrody, LMN
Tel.: 089 6257507
Michał Nowicki
Referent ds. pozyskania drewna; ppoż, zamówienia publiczne
Tel.: 089 6257506, 534341141
Iwona Miller
Referent ds. edukacji leśnej i turytycznego udostępniania lasu; lasy niepaństwowe
Tel.: 694 462 875
Anna Pawlak
Referent ds. obrotu drewnem; łowiectwo
Tel.: 600 443 852

Dział Administracji

Katarzyna Korzeniowska
Specjalista
Tel.: 089 6257504, 538 558 219
Łukasz Szymański
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 089 6257505, 538558210
Aneta Karasińska zastępstwo Iwona Miller
Sekretariat - referent ds. administracyjnych
Tel.: 089 6257877; 694498369

Dział Księgowy

Wojciech Bróździński
starszy księgowy
Tel.: 608010337
Martyna Kiejziewicz
księgowa
Tel.: 089 6257877
Marta Malanowska
księgowa
Tel.: 089 6257877

Dział Kadr

Magdalena Sikorska
Specjalista ds. kadr
Tel.: 089 6257503, 606615685

Posterunek Straży Leśnej

Bogdan Nazar
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 668189309
Piotr Szymański
Strażnik leśny