Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring

Nadleśnictwo Nidzica prowadzi regularny monitoring

Nadleśnictwo Nidzica  prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

Monitoring gatunków roślin rzadkich, ginących i zagrożonych

Monitoring form ochrony przyrody (HCVF 2)

Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków (HCVF3.1, HCVF 3.2)

Monitoring liczebności i zmian w środowisku powodowanych przez bobry w latach 2011, 2013

Monitoring pomników przyrody

Regionalna lista grzybów, porostów i roślin chronionych, zagrożonych (z Czerwonych List), rzadkich regionalnie autorstwa prof. Czesława Hołdyńskiego

Ekosystemy referencyjne to ekosystemy w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego, które pozostawia się bez ingerencji człowieka. Wyłączone są z prowadzenia gospodarki leśnej w celu obserwacji naturalnych procesów, jakie w nich zachodzą.

            Nadleśnictwo Nidzica w ramach prac nad korektą listy ekosystemów referencyjnych, w związku zasadami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, podaje do wiadomości wykaz powierzchni referencyjnych na terenie będącym w zarządzie tut. jednostki. Wykaz stanowi przedmiot konsultacji społecznych. Jest to możliwość wniesienia zmian i wyrażania opinii przez podmioty zgłaszające.  Uwagi i wnioski można wnosić drogą elektroniczną lub pocztową. Uwzględnione zostaną jedynie propozycje uzasadnione przez podmiot zgłaszający.

            Lista ekosystemów referencyjnych i mapy z ich lokalizacją dostępne są na stronie internetowej Nadleśnictwa Nidzica, a także do wglądu w siedzibie nadleśnictwa.

Osobą wytypowaną do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych jest:

Justyna Rogowska

Tel.: (89) 625 28 41

Adres e-mail: justyna.rogowska@olsztyn.lasy.gov.pl

Powierzchnie referencyjne (konsultacje)