Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chrononego krajobrazu

Według ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na mocy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wyznaczone zostały obszary chronionego krajobrazu, obejmujące wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo tereny o różnych typach ekosystemów. Obszary te zostały wyznaczone w celu zachowania wartości ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i kulturowych województwa.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa  Nidzica znajdują się 4 obszary chronionego krajobrazu:

„Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej" („OChK Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej"), o powierzchni 131 444ha, położony w powiecie ostródzkim, szczycińskim i nidzickim w gminach Pasym, Szczytno, Purda, Stawiguda, Olsztynek, Nidzica, Jedwabno, Janowo i Wielbark.

„Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno" (OChK „Jeziora Mielno"), o powierzchni 10 498 ha, położony w powiecie ostródzkim, olsztyńskim i nidzickim na terenie gmin Grunwald, Olsztynek, Dąbrówno i Kozłowo.

„ Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzek Nidy i Szkotówki"(„OChK Doliny Rzek Nidy i Szkotówki"), o powierzchni 8 391 ha położony w powiecie nidzickim i działdowskim na terenie gmin Nidzica, Kozłowo, Iłowo-Osada i Działdowo.

„Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc"(„OChK Doliny Rzeki Orzyc"), o powierzchni 4 641 ha położony w powiecie nidzickim w gminach Janowiec Kościelny i Janowo.