Wydawca treści Wydawca treści

Uwaga! Zabieg agrolotniczy

Nadleśnictwo Nidzica informuje, że w dniach 16 do 31 maja 2019 r. Decyzją 27/2019 z dn 14.05.2019 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Nidzica zostaje wprowadzony zakaz wstępu do lasu.

Zakaz wstępu obejmuje lasy w leśnictwach Wykno i Kurki, gdzie zostaną przeprowadzone zabiegi agrolotnicze z użyciem preparatu Foray 76 B, ratujące drzewostany zagrożone przez brudnicę mniszkę.

ochrona lasu

Jak wiadomo wszystko, co dzieje się w lesie stanowi łańcuch przyczynowo-skutkowy.  Łańcuch wzajemnych powiązań i zależności. Razem z innymi dziedzinami gospodarki leśnej takimi jak hodowla lasu, użytkowanie lasu zajmujemy się również ochroną lasu, z którą  wiążą się m.in. takie pojęcia:

Ognisko gradacyjne szkodników pierwotnych  - czyli miejsce, z którego początek biorą wielkie plagi owadzie atakujące las. Są to  brudnica mniszka, strzygonia choinówka, ale też  boreczniki.  Co roku wykonujemy  "jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny", które są działaniami prognostycznymi, mającymi na celu przygotowanie się na ewentualny atak szkodników owadzich w przyszłym roku.

Szkodniki owadzie, w szczególności korniki , z których najbardziej dokuczliwy to kornik drukarz, kornik zrosłozębny i rytownik. Te maleńkie owady w połączeniu z opieńkami, hubą korzeniową, obniżeniem poziomu wód gruntowych bardzo mocno zdziesiątkowały nasze świerczyny.

Szkody w lesie (szczególnie młodym) wyrządzane przez zwierzynę. Sarny i jelenie zjadają, wyrywają, wydeptują i obdzierają z kory drzewka, posadzone i pielęgnowane przez leśników. Zabezpieczamy uprawy za pomocą grodzeń, tylko te najbardziej zagrożone.

Opieńki - infekcyjne, czyli takie, które atakują drzewa. 

W ochronie lasu oprócz wrogów mamy też swoich sprzymierzeńców, o których również dbamy.Corocznie wywieszamy ok. 300 budek dla ptaków  i wykładamy ok. 600 kg karmy dla ptaków.