Wydawca treści Wydawca treści

Formy ochrony przyrody

 

REZERWATY

 Lp

Nazwa rezerwatu przyrody

Pow.( ha)

Lokalizacja

gmina leśnictwo

Rodzaj rezerwatu

Podstawa prawna

1

2

3

4

5

6

1

Koniuszanka I

24,04

Napiwoda Jeleń

Przyrody nieożywionej

Zarządzenie MLiPD z dnia 11.10.1978 r.

2

Koniuszanka II

63,85

Wykno

Jeleń

Leśny

Zarządzenie MLiPD z dnia 11.10.1978 r.

3

Źródła rzeki Łyny im. Prof. Romana Kobenzy

116,84

Orłowo

Krajobrazowy

Zarządzenie MLiPD z dnia 20.10.1959 r.

4

Jezioro Orłowo Małe

10,75

 Orłowo

Faunistyczny

Zarządzenie MLiPD nr  117 z dnia 20.03.1958 r.

  

 

POMNIKI PRZYRODY

L.p.

Nr rej. Woj.

rodzaj

oddział

lokalizacja

Podstawa prawna

1

59

Dąb

Nidzica podzamcze

Nidzica

Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie R1b-16/59/52 z dnia 29.12.1952 r.

2

62

Dąb

Ośrodek Wypoczynkowy „Gawra",

Nidzica Wykno

Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie R1b-16/62/52 z dnia 29.12.1952 r.

3

63

8 Dębów

189 b, d, i, l, p, r

Nidzica

Wykno

Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie R1b-16/63/52 z dnia 29.12.1952 r.

4

66

„Tatarski kamień" – granitognejs różowy

Wieś Tatary, gr. K. Paszkowskiego

 Nidzica

Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie R1b-16/66/52 z dnia 29.12.1952 r.

5

205

Jałowiec

N brzeg jeziora Borówko

Olsztynek

Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie Lb-205/57

z dnia 17.06.1957 r.

6

280

Głaz – granitognejs

146 a

Janowo

Muszaki

Decyzja Wojewody Olsztyńskiego R.XII.280/61 z dnia 27.11.1961 r.  

7

289

Głaz granit rapakivi

Wieś Janowo

Gr. St. Zadziarskiego

 

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 289/63 z dnia  25.07.1963 r.

8

290

Głaz granitognejs różowy

331 i

Nidzica

Napiwoda

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 290/63 z dnia 25.07.1963 r.

9

291

Głaz granitognejs różowy

między Napiwodą, a Bartoszkami

Nidzica

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 291/63 z dnia 25.07. 1963 r.

10

302

 Głaz – różowy granit rapakivi

500 m na N od Grabowa

Janowo

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 302/63 z dnia 25.07.1963 r.

11

328

Głaz

38 b

Nidzica

Napiwoda

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 328/68 z dnia 27.07.1968 r.

12

395

Klon

Napiwoda 56 posesja J. Wiśniewskiej

Nidzica

Zarządzenie  Wojewody Olsztyńskiego RGŻL –op-395/84 z dnia 11.06.1984 r.

13

412

„Dęby parkowe" – 50 sztuk

Zabłocie Kozłowskie park podworski

Kozłowo

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego RGŻL –op-412/84 z dnia 11.06.1984 r.

14

413

4 Lipy

Zakrzów Sarnowo

Park podworski

Kozłowo

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego RGŻL –op-413/84 z dnia 11.06.1984 r.

15

494

powierzchniowy pomnik przyrody Jałowce Koniuszyńskie

246 o

Nidzica

Jeleń

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 21 z dnia 08.03.1989 r.

16

529

2 Dęby

348

Nidzica

Orłowo

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 16 z dnia 11.02.1991 r.

17

530

Buk purpurowy

Sitno park podworski

Olsztynek

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 16 z dnia 11.02.1991 r.

18

543

3 Dęby

Janowo – Komorowo 60 m S od szosy gr. St. Kubaczaka

Janowo

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 16 z dnia 11.02.1991 r.

19

558

3 Leje sufozyjne

S od Wólki Orłowskiej

Nidzica

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 7 z dnia 16.04.1992 r.

20

819

Klon pospolity

Przy drodze Orłowo Brzeźno Łyńskie

Nidzica

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 20 z dnia  1995

21

820

Klon pospolity

Przy drodze Orłowo- Brzeźno Łyńskie 70 m NE od pomnika 819

Nidzica

Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 20 z dnia 1995

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Lp.

Nazwa OCHK

Pow.( ha) ogółem

Lokalizacja

Powiat/Gmina

Podstawa prawna

1

2

3

 4

5

1

 Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramudzkiej

131 444,3 ha

ostródzki, nidzicki/

Olsztynek, Nidzica, Janowo

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r.

2

Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno

10 498,00 ha

ostródzki, nidzicki/

Olsztynek, Dąbrówno, Kozłowo

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r.

3

Obszar Chronionego Doliny Rzek Nidy i Szkotówki  

8 391,90 ha

nidzicki, działdowski/ Nidzica, Kozłowo

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r.

4

Obszar Chronionego Doliny Rzeki Orzyc    

4 641,50 ha

  Nidzicki/ Janowiec Kościelny, Janowo

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r.

OBSZARY NATURA 2000

 

Lp

Kod obszaru

Nazwa

Województwo

Powierzchnia na terenie LP (ha)1*

akt prawny

 

 

 

 

 

 

1

PLB280007

Puszcza

Napiwodzko-Ramucka

warmińsko-mazurskie

10 686,84

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów Natura 200 (Dz.U. nr 229)

2

PLH280052

Ostoja Napiwodzko-Ramucka

warmińsko-mazurskie

1 874,94