Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Przed rezerwacją terminu spotkania w sali edukacyjnej należy zapozanać się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictw z obszaru RDLP w Olsztynie oraz z Regulaminem korzystania z sali edukacyjnej w Nadleśnictwie Nidzica (dostępne poniżej) oraz wypełnić druk oświadczenia i dostarczyć go do Nadleśnictwa Nidzica osobiście lub mailowo.

kontakt: Agnieszka Maciąg tel.: 089 6257507

Nadleśnictwo Nidzica informuje, iż odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych na obiektach turystycznych w lesie, ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów.

Korzystanie z powyższych obiektów turystycznych może być utrudnione przez powstałe naturalnie przeszkody takie jak wywroty, złomy, złamane konary. Podczas użytkowania w/w obiektów należy przestrzegać poszczególnych regulaminów dot. obiektów edukacyjnych i turystycznych

W razie powstania w/w przeszkód, Nadleśnictwo Nidzica prosi o kontakt na mail: nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl lub tel.: 089 6257877